Polityka prywatności dla strony www.wokamgnieniu.pl:

Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób gromadzimy, używamy, utrzymujemy i ujawniamy informacje zbierane od użytkowników (dalej „Użytkownicy”) strony internetowej www.wokamgnieniu.pl („Strona”). Niniejsza polityka prywatności odnosi się do Strony i wszystkich usług oferowanych przez www.wokamgnieniu.pl.

Dane osobowe Aby skorzystać z formularza kontaktowego na naszej Stronie, możemy poprosić Użytkowników o podanie pewnych danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail i wiadomość. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale może być konieczne do skontaktowania się z Użytkownikiem w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

Gromadzenie danych osobowych Gromadzimy dane osobowe od Użytkowników tylko wtedy, gdy dobrowolnie przekazują nam te informacje za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie. Użytkownicy mogą odmówić podania swoich danych osobowych, jednak może to uniemożliwić skontaktowanie się z nimi w odpowiedzi na ich zapytanie.

Używanie danych osobowych Zebrane dane osobowe Użytkowników mogą być używane w następujący sposób:

  1. Do odpowiedzi na pytania, zapytania lub żądania Użytkowników.
  2. Do ulepszania obsługi klienta – informacje i opinie uzyskane od Użytkowników pomagają nam lepiej odpowiadać na ich potrzeby.
  3. Do personalizowania doświadczenia użytkownika – możemy używać informacji w celu zrozumienia, jak Użytkownicy korzystają z usług i zasobów dostępnych na naszej Stronie.
  4. Do przetwarzania płatności – w przypadku dokonywania płatności za zamówione usługi, możemy użyć podanych danych do przetworzenia transakcji.

Ochrona danych osobowych Przyjmujemy odpowiednie środki ostrożności, w tym odpowiednie praktyki zbierania, przechowywania i przetwarzania danych, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, zmianie, ujawnieniu lub zniszczeniu danych osobowych Użytkowników.

Ujawnianie danych osobowych Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani nie wynajmujemy danych osobowych Użytkowników innym stronom. Możemy jednak ujawnić informacje demograficzne ogólnej natury w celach statystycznych, jeśli nie umożliwiają one identyfikacji konkretnych Użytkowników.

Zgoda na warunki polityki prywatności Korzystając z naszej Strony, Użytkownik wyraża zgodę na niniejszą polity